top of page
banner-Image11_TC.jpg

Gas Detection

Msec søker og oppdager forskjellige gasser med sertifisert GDD Team. Et team består av en hundefører og to GDD (Gassdeteksjonshunder). Grunnutdanning og oppfølging av team er i henhold til forskriftene EU C 2015:1998 og TSFS 2016:1 også i henhold til standard SS-EN ISO 9001.

 

GDD Team oppdager ulike gasser med hydrogensulfidbaserte luktemidler fordelt i trykkstyrte systemer som er over eller under bakken.

 

Teknisk opplæring for gjentatt vedlikeholdsarbeid på systemer med trykk opp til 20 bar. Personell har tilegnet seg kvalifiserte ferdigheter gjennom praktisk erfaring og gjennom studier siden 1993.

bottom of page