top of page

2020-06-12

Forvaltningsretten dom i saken mellom Svenske Transportstyrelsen
og Msec Detection AB prøves i Kammerretten.

2020-02-16

Forvaltningsdomstolen gir medhold i  Msec's handling mot det svenske kontrollorganet Transportstyrelsen i det viktige spørsmålet om gyldigheten av sikkerhetsgodkjenning av kvalifiserte svenske EDD-selskaper.

 

Les mer >>>

Maribo.png

>

2019-10-03

Maribo AB har kjøpt Msec Detection AB og Msec Detection AS fra

ATLD Holding AB .

 

2019-08-05

Det svenske transportetatens nye gyldighetsperiode med 12 måneder for sikkerhetsgodkjenning av EDD-selskaper er for kort. På grunn av den korte gyldighetsperioden klarer ikke EDD-selskaper å opprettholde den nødvendige høye standard som kreves. Gyldigheten av sikkerhetsgodkjenningen er av kritisk betydning for både EDD-selskaper og det svenske transportetaten. Saken vil bli prøvd i forvaltningsdomstolen i Sverige.

2019-07-02

ATLD Holding AB danner det norske datterselskapet Msec Detection AS med sitt hovedkontor i Sandnes. Selskapet drives av personell med kvalifisert erfaring fra det norske sikkerhetsmarkedet.

2019-06-11

I september 2019 deltar Msec i et program på "EFEE 10th World Conference" i Finland. På konferansen kan Msec for første gang presentere EU-sertifisert EDD Team på finsk marked.

 

Les mer >>>

2019-04-01

Msec leverer EU-sertifisert EDD Team med funksjon og tilsyn i henhold til TSFS 2016:1 ved OKG kjernekraftverk fra 1. april 2019.

OKG utvider kontrakt med Msec frem til 2023.

 

Les mer >>>

Info

 

Info

 

bottom of page