top of page

Msec Detection

Msec utvikler og tilbyr sikkerhetstjenester basert på trente hundeførere og service hunder som søker etter gasslekkasje, narkotika, skytevåpen og eksplosiver.

Gas.jpg

Gas Detection

Sertifisert GDD Team søker etter gasslekkasje og utfører vedlikeholdsarbeid på distribusjons anlegg med trykk opp til 20 bar

Dog at airport.jpg

Drug Detection

Sertifisert DDD Team er utdannet på autentiske preparater og medisiner i Holland

Explosive.jpg

Explosive Detection

EU-sertifisert EDD Team oppdager våpen, ammunisjon og eksplosiver med juridisk frigjørende på flyplasser, havner, atomkraftverk (Sverige), gruveindustri, oljeinstallasjoner og annen kritisk infrastruktur i EU

bottom of page