top of page

Msec Detection

Msec tilbyr kvalifiserte sikkerhetstjenester basert på opplærte og trente team som søker etter eksplosiver, narkotiske stoffer og gasslekkasje. Et team består av en hundefører med to service hunder i henhold til regelverk EU C 2015:1998 og TSFS 2016:1. EU-setrifierte EDD Team har juridisk myndighet for å søke etter eksplosiver og våpen på flyplasser og gruveindustri og annen kritisk infrastruktur med juridisk frigjørende i EU.

Eierskap

Det privateide selskapet Maribo AB eier datterselskapene
Msec Detection AB i Sverige og Msec Detection AS i Norge.

>

Maribo.png

>

bottom of page