top of page
banner-Image11_TC.jpg

Gas Detection

Msec detekterar olika gaser med certifierade GDD Team. Ett team består av en hundförare och två GDD (Gas Detection Dogs). Grundutbildning och tillsyn av team är enligt regelverk EU C 2015:1998 och TSFS 2016:1 samt enligt standard SS-EN ISO 9001.

 

GDD Team detekterar olika gaser med svavelvätebaserade luktämnen som distribueras i trycksatta system belägna över eller under mark.

 

GDD Team har teknisk utbildning för återkommande underhållsarbeten på system med tryck upp till 20 bar. Driftansvarig personal har förvärvat kvalificerad kompetens genom praktisk erfarenhet och genom studier sedan 1993.

bottom of page