top of page

2020-06-12

Förvaltningsrättens dom i målet mellan Transportstyrelsen och
Msec Detection AB prövas i Kammarrätten.

2020-02-16

Förvaltningsrätten bifaller Msec:s talan mot Transportstyrelsen i den viktiga frågan om giltighetstid för säkerhetsgodkännande av kvalificerade svenska EDD-företag.

 

Läs mer >>>

Maribo.png

>

2019-10-03

Maribo AB har förvärvat Msec Detection AB och Msec Detection AS av ATLD Holding AB.

 

2019-08-05

Transportstyrelsens nya giltighetstid med 12 månader för säkerhetsgodkännande av EDD-företag är för kort. Med den korta giltighetstiden kan EDD-företag inte upprätthålla erforderlig framförhållning och förutsägbarhet. Giltighetstid för säkerhetsgodkännande är av kritisk betydelse för både EDD-företag och Transportstyrelsen. Saken kommer att prövas i Förvaltningsrätten.

2019-07-02

ATLD Holding AB bildar norska dotterbolaget Msec Detection AS med säte i Stavanger. Bolaget får styrelse och VD med kvalificerad erfarenhet av norska säkerhetsmarknaden. Msec Detection AS blir systerbolag till Msec Detection AB.

2019-06-11

I september 2019 deltager Msec i program vid ”EFEE 10th World Conference” i Finland. Vid konferensen kan Msec för första gången presentera EU-certifierade EDD Team på finsk marknad.

 

Läs mer >>>

2019-04-01

Msec levererar EU-certifierade EDD Team med funktion och tillsyn enligt
TSFS 2016:1 vid OKG kärnkraftverk från och med 1 april 2019.

OKG förlänger avtal med Msec till 2023.

 

Läs mer >>>

Info

 

Info

 

bottom of page