top of page

Msec Detection

Msec tillhandahåller kvalificerade säkerhetstjänster baserade på utbildade team som detekterar explosiver, narkotiska preparat och gas. Ett team består av en hundförare och två tjänstehundar. Msec har enligt regelverk EU C 2015:1998 och TSFS 2016:1 behörighet att med juridiskt befriande verkan detektera explosiver vid flygplatser, kärnkraftverk, gruvindustri och annan kritisk infrastruktur inom EU.

Ägarstruktur

Det privatägda bolaget Maribo AB äger dotterbolagen
Msec Detection AB i Sverige och Msec Detection AS
i Norge.

>

Maribo.png

>

bottom of page