top of page
Canine_Detection_Image2.jpg

Drug Detection

Msec detekterar narkotiska preparat och narkotikaklassade läkemedel med certifierade DDD Team. Ett team består av en hundförare och två DDD (Drug Detection Dogs). Team utbildas i Holland på autentiska preparat och läkemedel.

 

Grundutbildning och tillsyn av team är enligt regelverk EU C 2015:1998 och TSFS 2016:1 samt enligt standard SS-EN ISO 9001.

  

Driftansvarig personal har förvärvat kvalificerad kompetens genom praktisk erfarenhet och genom studier sedan 1998. Säkerhetstjänster med DDD Team tillhandahålles i preventivt syfte.

bottom of page