top of page

Msec Detection

Msec utvecklar och tillhandahåller säkerhetstjänster baserade på utbildade förare och tjänstehundar som detekterar gas, narkotiska preparat, eldvapen och explosiver.

Gas.jpg

Gas Detection

Certifierade GDD Team detekterar gas och utför underhållsarbete på distributionssystem med tryck upp till 20 bar

Dog at airport.jpg

Drug Detection

Certifierade DDD Team är utbildade på autentiska preparat och läkemedel i Holland

Explosive.jpg

Explosive Detection

EU-certifierade EDD Team detekterar explosiver med juridiskt befriande verkan vid flygplatser, kärnkraftverk, gruvindustri och annan kritisk infrastruktur inom EU

bottom of page