Msec Detection

Msec utvecklar och tillhandahåller säkerhetstjänster baserade på utbildade förare och tjänstehundar som detekterar gas, narkotiska preparat, eldvapen och explosiver.

Certifierade GDD Team detekterar gas och utför underhållsarbete på distributionssystem med tryck upp till 20 bar

Gas Detection

Certifierade DDD Team är utbildade på autentiska preparat och läkemedel i Holland

Drug Detection

EU-certifierade EDD Team detekterar explosiver med juridiskt befriande verkan vid flygplatser, kärnkraftverk, gruvindustri och annan kritisk infrastruktur inom EU

Explosive Detection

Msec Detection AB, Åsbacken 32, 427 36 Billdal. Tel: 0706-86 10 18. Email: info@msecdetection.se